במקום פשיטת רגל ופירוק

הכנס המקצועי-אקדמי הראשון בארץ, בנושא גישור בתהליכי חדלות פרעון ייערך ב-25.12 באוניברסיטת בר אילן בישראל מסתמנת עלייה וגידול בהיקף הליכי חדלות פירעון של יחידים ושל תאגידים. בשנת 2022 נרשמה עלייה של 21% במספר החברות בישראל, מתחומים שונים: מזון, בנייה, קנביס, פלסטיק ועוד, שביקשו להגיע להסדר חוב בעקבות חדלות פרעון (גלובס, דצמבר 2022). מספטמבר 2020 עד […]