מטרת העל של המרכז האקדמי הינה – קיום קורסי הכשרה לאנשי מקצוע ומגשרים, ימי עיון כנסים והשתלמויות בתחם הגישור בשילוב עם אנשי האקדמיה מובילים ואוניברסיטת בר אילן.

המרכז יציע קורסים של גישור, לרבות גישור עסקי, בנסיבות העלולות להוביל לחדלות פירעון ו/או בחדלות פירעון, כשהמטרות האסטרטגיות הן, בין היתר:

  • הקמת קהילה מקצועית של הפעילים בתחום חדלות הפירעון בישראל.
  • הקניית כלים של גישור ופתרונות ADR נוספים ,והסמכת פעילים בתחום חדלות הפירעון כמגשרים מקצועיים
  • הקמת מרכז גישור ייחודי ומתמחה, אליו יופנו לגישור מחלוקות בתחומים אלו מצד בתי המשפט, הממונה על חדלות פירעון והפעילים בתחום.
  • יצירת שיתופי פעולה בינלאומיים עם מוסדות ופעילים בחו"ל לקידום פתרונות לאירועי חדלות פירעון חוצי גבולות.
  • גיוס מלגות וקידום, במסגרת שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן, בנוגע למחקר אקדמי בתחום חדלות הפירעון והממשל התאגידי, לרבות מחקר השוואתי.
  • קידום חקיקה ראשית ומשנית שתתעדף פתרונות גישוריים בתחום חדלות הפירעון והממשל התאגידי.