אודות

מי אנחנו

המרכז לגישור הינו מרכז המחקר וההכשרה המוביל בישראל לגישור בתהליכי חדלות פירעון.
במקביל המרכז עוסק גם בקיום הליכי גישור ובליווי ומתן פתרונות לחברות בקשיים לקראת או בתהליך חדלות פירעון תוך הוצאתם מהמשבר הכלכלי וכן קורסים והשתלמויות מקצועיות לאנשי מקצוע המעוניינים לצמוח ולהרחיב את הידע המקצועי והאישי בתחום.

החזון שלנו

להוות אבן שואבת מרכזית לקהילת אנשי המקצוע הפעילים בתחום חדלות הפירעון והממשל התאגידי בישראל.
ללוות ,להדריך ולהוביל יוזמות מחקר וחקיקה בתחומים אלו ולקדם יישום (ADR (A.D.R –Alternative dispute resolution לפתרון מחלוקות וסכסוכים בדרכים מקצועיות והוגנות.

מטרות

מטרת העל: להוות המרכז המוביל בישראל לגישור, ליווי ומתן פתרונות לחברות בקשיים לקראת או בתהליך חדלות פירעון תוך הוצאתם מהמשבר הכלכלי.
  • הקמת קהילה מקצועית של הפעילים בתחום חדלות הפירעון בישראל.
  • הקניית כלים של גישור ופתרונות ADR נוספים, והסמכת פעילים בתחום חדלות הפירעון כמגשרים מקצועיים.
  • הקמת מרכז גישור ייחודי ומתמחה, אליו יופנו לגישור מחלוקות בתחומים אלו מצד בתי המשפט, הממונה על חדל"פ והפעילים בתחום.
  • יצירת שיתוף פעולה בינלאומי עם מוסדות ופעילים בחו"ל לקידום פתרונות לאירועי חדלות פירעון חוצי גבולות.
  • גיוס מלגות וקידום, במסגרת שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן, של מחקר אקדמי בתחום חדלות הפירעון והממשל התאגידי, לרבות מחקר השוואתי.
  • קידום חקיקה ראשית ומשנית שתתעדף פתרונות גישוריים בתחום חדלות הפירעון